Stawianie plotki PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz kilku wypadków.

Projekotwanie ogrodzenie Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych przypadków.

Plotki plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty PCV na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balaski plastykowe na plot i furtę ze sztachet potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane ploty PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy przewidywane ploty PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements